İnsan ne kadar yükselirse, gönlü o kadar alçalmalıdır.
Cicero